Bạn có biết, không ai trong chúng ta là phiên bản gốc 100%? Beethoven chịu ảnh hưởng bởi Mozart. Picasso chịu ảnh hưởng bởi Cezanne. Einstein chịu ảnh hưởng bởi Michelson. Hầu như tất cả những quyết định hay ý tưởng của chúng ta, ít nhiều gì cũng đều chịu […]

Saola Accelerator là một chương trình hỗ trợ tăng tốc cho các doanh nghiệp startup Việt Nam còn tương đối non trẻ của quỹ đầu tư 500 Startups Vietnam – thành viên của 500 Startups. Mặc dù chương trình chỉ diễn ra trong khoảng 3 tháng, nhưng với co-founder của […]