Cento Ventures là công ty đầu tư mạo hiểm tập trung vào các startup công nghệ xây dựng sản phẩm và dịch vụ nổi lên từ sự chuyển đổi kỹ thuật số của những thị trường tăng trưởng tiềm năng, đặc biệt là Đông Nam Á. Đơn vị này đã […]