CÁCH PHÂN BIỆT VISION, MISSION, VALUES TRONG KINH DOANH VÀ CUỘC SỐNG

Khi làm việc cho một công ty hoặc tổ chức, có lẽ không ít thì nhiều bạn cũng đã nghe đến những thuật ngữ như Mission, Vision, Value… Và chắc hẳn bạn cũng sẽ bối rối khá nhiều khi lần đầu nghe đến những từ này. Vậy tại sao Mission, Vision, Value lại quan trọng đối với một tổ chức, hãy cùng DareVN tìm hiểu những khái niệm này nhé!

Vision là gì?

Vision (Tầm nhìn): Là một thông điệp ngắn gọn và xuyên suốt, định hướng hoạt động của thương hiệu đồng thời cũng định hướng phát triển cho thương hiệu trong các hoạt động trong tương lai.

Vision của một tổ chức có vai trò lớn trong các mục tiêu bên dưới

 • Thống nhất mục đích phát triển của tổ chức và tạo sự nhất quán trong hoạt động quản trị thương hiệu
 • Định hướng sử dụng nguồn lực cho tổ chức
 • Xây dựng thước đo cho sự phát triển tổ chức và tạo tiền đề cho việc xây dựng các mục tiêu phát triển trong tương lai
 • Động viên mọi người trong tổ chức hướng tới mục đích phát triển chung

Một số ví dụ về Vision:

 • Vision của tổ chức từ thiện: Tất cả mọi người trên hành tinh này đều có nguồn nước sạch để sử dụng
 • Vision của công ty phần mềm Slack: Giúp công việc của bạn trở nên đơn giản, thoải mái và hiệu quả
 • Vision của DareVN: Giúp mọi người phát triển bản thân (Help people grow)

Mission là gì

Mission (Sứ mệnh): Là lý do để tổ chức tồn tại. Các tổ chức thường thể hiện sứ mệnh của mình bằng một “tuyên bố sứ mệnh” súc tích, ngắn gọn, giải thích tổ chức đó tồn tại để làm gì và sẽ làm gì để tồn tại.

Tuyên bố sứ mệnh của tổ chức cần đưa ra thông tin để trả lời 3 câu hỏi sau:

 • Mục tiêu của tổ chức là gì?
 • Tổ chức sẽ làm gì và phục vụ ai ( lĩnh vực hoạt động, khách hàng) ?
 • Những nguyên tắc và giá trị nào là kim chỉ nam cho các hoạt động của tổ chức?

Một bản tuyên bố sứ mệnh có hiệu quả thường phải đáp ứng các tiêu chí sau:

 • Rõ ràng, dễ hiểu. Ngắn gọn và cô đọng;
 • Chỉ ra được tại sao ta làm việc đó và lý do tồn tại của tổ chức là gì?
 • Phải đưa ra được định hướng cho các hoạt động thích hợp và không quá hẹp;
 • Phải thể hiện được các cơ hội và chỉ ra được cái mà xã hội nhớ đến chúng ta;
 • Phù hợp với các khả năng riêng có của ta;
 • Phải thấy được cam kết của chúng ta.

Value là gì?

Core Values (Giá trị cốt lõi): là những nguyên tắc ứng xử nội bộ giữa những cá nhân trong tổ chức nhằm mục đích hiện thực hoá Vision và Mission. Value rất quan trọng đối với tổ chức vì nó giúp tạo nên văn hoá của công ty và là kim chỉ nam tạo mối liên kết và hỗ trợ lẫn nhau giữa các thành viên trong một tổ chức.

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

Dare.VN
Logo
Shopping cart